Vysoce precizní systém bezkontaktního měření průměrů kulatiny pomocí laseru

Rozsah měření:

 • 0,005 – 120 mm
 • při kombinací dvou měřících hlav lze měřit i větší průměry

Přesnost měření:
- od 0,4 µm

Oblast použití:

 • měření průměru kulatiny – tyčí, drátů, optických vláken
 • měření ovality
 • zjišťování polohy povrchové vady (konkávní i vypuklé)
 • kontinuální měření průměru kulatiny

Systém měření průměru kulatiny umožňuje sledovat požadované parametry během výroby a tím reagovat na vzniklé nežádoucí odchylky popř. neshody.

Umožňuje měření:

 • stacionární – měří se vzorky kulatiny (průměr, ovalita a poloha povrchové vady)
 • kontinuální – měření průměru na výrobní lince (průměr, odchylky od tolerancí a jejich pozice)

Přednosti systému:

 • ultra rychlé scanování – 1600 scanů za 1 s
 • kompozice panelu vyhodnocovací jednotky dle norem DIN
 • robustní provedení
 • regulace rychlosti otáčení
 • nastavení horní a spodní meze tolerance
 • komplexní měření vzorku

Systém se skládá z:

Měřící hlava LSMH Series – vysílání a příjem laserových paprsků, mezi nimiž prochází měřený předmět
Vyhodnocovací jednotka LSM 6100 – pro vyhodnocení a zobrazení naměřených veličin s přesností 0,4 µm. Vyhodnocovací jednotka je k počítači připojena rozhraním RS232.
Počítač PC Pentium, LCD – pro zobrazování a archivaci změřených veličin v tabulkové i grafické podobě. Umožňuje statistické výpočty a přehledy a přenos výsledků měření do nadřazené úrovně pro další vyhodnocení a analýzy.

Dle druhu požadovaného měření je systém vybaven:
Rotační jednotka Snímač rychlosti
- pro měření průměru, ovality a polohy povrchových vad
- pro otáčení vzorků kulatiny kolem vlastní osy
- pro měření rychlosti posuvu kulatiny
- měří rychlost průchodu kulatiny měřící hlavou. Umožňuje výpočet polohy místa výskytu odchylky od tolerance požadovaného průměru

Princip měření: stínová metoda laserového paprsku

Rozhraní: RS232 (z měřící hlavy, rotační jednotky a vyhodnocovací jednotky)

Výstupy: obrazovka, tiskárna, Ethernet

Výhody systému:

 • výstupní kontrola kvality
 • zpětná vazba pro výrobní linku
 • některé vady nelze zjistit mikrometrem
 • snadná instalace i provoz
 • rychlá návratnost

Funkce software pro kontinuální měření průměru kulatiny a bezkontaktní měření průměru vzorku kulatiny

 • tisk aktuálního změření kulatiny
 • individuální přihlášení operátora
 • přehled všech měření za směnu
 • zobrazení souhrnných hodnot za všechna měření s barevným vyznačením tolerancí
 • nastavení horní a spodní meze tolerancí
 • barevné zobrazení překročení horní nebo spodní meze tolerance
 • možnost výběru měření kulatiny podle kategorie, rozměru tavby nebo zakázky
 • grafické zobrazení měřených hodnot podle délky kulatiny nebo podle času
 • automatický výpočet rychlosti posuvu kulatiny pomocí čidla nebo ruční zadání rychlosti posuvu nebo délky kulatiny
 • zadání měřeného materiálu lze ovládat z nadřazené úrovně, start z místa měření
 • zobrazení maximální, minimální a průměrné hodnoty za celou kulatinu
 • zobrazení množství vad za každou kulatinu v %
 • možnost zvětšení náhledu části grafu
 • statistiky je možno filtrovat dle kategorie, rozměrů, tavby a zakázky (možno upravit dle potřeb zákazníka)
 • možnost vysledování tendrů ve výrobě např. zmetkovost
 • údaje o měřeném vzorku: tavba, zakázka, pořadí, vizuální kontrola povrchu, kategorie, rozměr, tolerance, případně poznámky
 • archivace naměřených hodnot kliknutím na příslušné tlačítko
 • možnost úpravy dat v archívu dle přidělených privilegií (naměřené a vypočítané veličiny měnit nelze)
 • možnost přehledu naměřených vzorků i podle směn

Aplikace laserového měření pracuje na principu 3-vrstvé architektury – databáze, klient, server. Specifikace technických parametrů

Model   LMP-2 LMP-10 LMP-30 LMP-60 LMP-120
Rozsah měření mm 0,005~2 0,05~10 0,03~30 1~60 1~120
Opakovatelnost µm ±0,04 ±0,05 ±0,15 ±0,5 ±1,2
Přesnost měření µm ±0,4 ±0,5 ±1,5 ±4,0 ±8,0