Společnost S.S.K., a.s. byla založena dne 6. 2. 1996 zakladatelskou smlouvou a byla zaregistrována v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava pod spisovou značkou B/1316. Cílem akcionářů bylo vybudování konkurenceschopné společnosti se zaměřením na oblast speciálního měření v průmyslu. Postupem času firma rozšířila spektrum činnosti o laseroptické měření, defektoskopii, projekty v oblasti měření a regulace, o dodávky strojního zařízení a válců pro hutní průmysl, o oblast výzkumu a vývoje a také o vlastní výrobu snímačů horkého kovu. 

Za dvacet let své existence firma úspěšně zrealizovala řadu významných zakázek pro malé i střední firmy, ale i takové giganty, jako jsou Třinecké železárny, a.s., ArcelorMittal Ostrava, ArcelorMittal Poland, Bonatrans Bohumín a další. Z obchodní firmy se postupem času proměnila na společnost poskytující svým zákazníkům nadstandardní služby, jejich komplexní nabídku od projektu přes instalaci až po následný servis. Firma také získala výhradní zastoupení několika zahraničních firem nejen pro Českou republiku, ale i pro Slovensko a Polsko.

Plnění náročných projektů by nebylo možné bez profesionálního týmu lidí s hlubokými znalostmi a odbornými zkušenostmi, ochotných se neustále vzdělávat a rozvíjet. Odborný přístup, flexibilita, znalosti, jazykové možnosti (angličtina, němčina, ruština, polština, slovenština) a spoluzodpovědnost celého týmu umožňují pružně reagovat na potřeby zákazníka.

K 1. lednu 2016 má společnost S.S.K., a.s. devět zaněstnanců.

 

V současnosti se firma orientuje především na tyto oblasti:

Bezkontaktní měření neelektrických veličin 

  • vývoj a výroba snímačů přítomnosti horkého kovu a snímačů smyčky na válcovnách dlouhých výrobků
  • měření rychlosti a délek dlouhých výrobků válcovaných za tepla i za studena s využitím Dopplerova principu (zastoupení firmy Polytec, Německo)
  • laserové měření rozměru válcovaných profilů za tepla i za studena využívající princip triangulační metody (zastoupení firmy TBK Automatisierung, Rakousko)
  • laserové měření vzorků válcovaných profilů za studena s využitím stínové metody (vlastní vývoj a výroba)

Speciální měření v průmyslu

  • měření vlhkosti a hladin na principu radioaktivních zářičů - autorizace pro nakládání s radioaktivními zářiči UJB (zastoupení firmy Berthold, Německo)
  • měření vlhkosti na principu infračerveného záření ve všech odvětvích průmyslu od potravinářského až po hutnictví (zastoupení firmy Process Sensors, USA)

Defektoskopie

  • defektoskopická kontrola pomocí ultrazvuku a vířivých proudů od přenosných přístrojů až po defektoskopická centra (zastoupení firmy NDT Technologies, Kanada)

Průmyslová automatizace na klíč

Výkovky a odlitky 

  • dodávky kovaných a litých válců pro profilové válcovny a válcovny plochých výrobků (zastoupení firem Uralmash engineering a KZPV, Rusko)

Vývoj a výzkum

  • aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti průmyslu

Vysoká úroveň všech činností společnosti je garantována certifikátem kvality ČSN EN ISO 9001:2009, který byl společnosti udělen v roce 2006. Požadavky normy se staly součástí firemní strategie firmy S.S.K., a.s. a přispívají k růstu stability firmy, spokojenosti zákazníků, ale i samotných zaměstnanců.