S.S.K.,a.s. uskutečnila mnoho instalací nejen v České republice, ale i v ostatních evropských zemích. Zde naleznete krátký seznam nejdůležitějších z nich:

 • defektoskopická linka pro testování kolejnic - TŽ,a.s. Třinec, CZ

 • měření rozměrů a ovality drátů - TŽ,a.s. Třinec, CZ

 • defektoskopická linka pro testování železničních kol - ŽDB,a.s. Bohumín, CZ

 • měření délky trubek - NH,a.s. Ostrava, CZ

 • monitorování teploty na koksovně - TŽ,a.s. Třinec, CZ

 • řízení smyčky - válcovna C, TŽ,a.s. Třinec

 • detektory horkých kovů a snímačů smyčky na válcovně D - Autel - TŽ,a.s. Třinec, CZ

 • detektory horkých kovů pro IWOR Sweden

 • rekonstrukce chladícího lože na válcovně C - TŽ,a.s. Třinec, CZ

 • detektory horkých kovů a snímače smyčky pro NH,a.s. Ostrava, CZ

 • monitorování teplot a vlhkosti v tunelové peci a na sušárnách - Refrasil,a.s. Třinec, CZ

 • detektory horkých kovů pro Minimill NH,a.s. Ostrava, CZ

 • měření hladiny skla v peci - Sklo Bohemia,a.s. Světlá nad Sázavou, CZ